neděle 9. října 2016

チェコっとチェルト Čekotto Čert / ジャンプ! Skok!


      私とラダナは、いろんなところで、いろんなポーズでジャンプ!
                    Já a Radanko skok v šude skok s ruzní poza.おかしなポーズで。
To je slanda.


ジャンプのポーズも大切だけど、その一瞬を切り撮るタイミングが重要。
Dulezití je poza a Timing na foto.
 

一人でジャンプ。二人でジャンプ。
Sama a spol. 
いつでもどこでも。
V šude kdykoliv.

今日が素敵な日でありますように!
Hezký den !

Funny Friday Video

Tak dneska vás chci pozdravit malým videem, které jsme "natočili" 1.1.2018 Taková malá zdravice:)) A já a Mahito vám k němu ch...