čtvrtek 22. září 2016

チェコっとチェルト Čekotto Čert / 手紙 Dopisy


今思えば、出会ったその時には、既に私たちが一緒になることは決まっていた。
そんな気がする。
Mislím kdyby potkal s Radanko, uz jasně bude spol zije.とはいえ、その当時はメールもないし、国際電話さえ簡単には繋がりはしなかった。
直線距離で9000Km離れていた私たちの連絡手段は手紙だった。
Ale ješte neexistuje e-mail a sms, a mezinárodní hovor taky bylo neni jednoduhí.
Toznamená naše kontakt cesta je jediní dopis to bylo kolem 9,000km daleko.書いて投函してから届くまでは約1週間前後。だから、その返事は大体10日後に来る。
それまでは、全く郵便に無頓着な私だったが、毎日、仕事から帰って来るとアパートの郵便受けをチェックして一喜一憂した。
ある時は絵葉書。ある時は1〜2ページ、時には4〜5ページの長い英語で書かれた手紙を繰り返し読んだ後、今度は辞書を引きながら何度も書き直して自分の気持ちを伝えようとした。手書きの挿絵やインクの滲んだスタンプ…。
Cesta na dopis je cca.jeden týden. Spatky je kolem 10dni.
Normalní pro mine neni popuralni pusat dopis, ale od tamto čas, kdyby spátky domu po práce, pořad koukat moje schlánka s očkávání.
Někude pohled, někude 1,2 stran, někude ješte víc napsat s anglický jazik.
Císt moc krát, přepsat mnochokrát s slovník, protože chči napsat moje srdce do ona.
瞬時に伝わるEメールやメッセージではなく、いろんな気持ちや空気が入って来る国際郵便の封筒。もちろん時間がかかるだけに、それなりの思い込みや、誤解も同封されるだろう。だがそれは、そんなこと以上にとてもロマンチックな経験だった。
Obálka na mezinárodní dopis mám ruzný pocit a vzuch, to neni instantní jako e-mail a sms. Samozřejmě to travalo čas a někde  dostal něco neni jednoduchý.
Ale to bylo jěšte víc romantický.彼女は、一度結婚前に日本に来た。その時のお土産は手作りの小さな人形だった。そして、それには既にナオミという名前がついていた。
Radana bylo v Japonsko před naše svatba. Ona přines malá ruční miminko panenka.
To uz mám méno. Naomi.
その後の手紙には、お兄ちゃんになるオンドラと既にナオミのイラストが。
Taky to už mám kraslit naše děti na dopis.
Funny Friday Video

Tak dneska vás chci pozdravit malým videem, které jsme "natočili" 1.1.2018 Taková malá zdravice:)) A já a Mahito vám k němu ch...