čtvrtek 29. září 2016

チェコっとチェルト Čekotto Čert /息子Synku


「お前には落胆した。」父は怒り、母は泣いた。
ラダナが初めて日本に来て両親と会った時に私は彼女に子供がいることを伝えなかった。
それは、色眼鏡なしで素敵な素のラダナを感じて欲しかったからだ。もちろん、結婚する前には子供のことを伝えた。だが、その時に、お前は事実を隠蔽したと判断されたのだ。
両親は私たちの結婚に反対した。というより、黙認してくれたと言った方がいいだろう。
''To bylo sklamal na tebe'' Moje otec zlobit a matka brečel.
Já neřikat rodiče, Radana mám dítě, kdyby ona potkal prviní moje rodina v Japonsko.
Protože chti rodina koukat pěkná Radanko bez barevné brýle. Samozřejmě řikat na Ondra před naše svadva. Ale to vypadá úkryt pravda---. 
Otec a matka byla proti nase svadva. No... Nic neřikat...

 半年後にラダナとその子オンドラを連れて日本を訪問した。私は両親になんと言われるのか恐れていた。だが、オンドラの笑顔と振る舞いは、そんな不安を一気に吹き飛ばした。突然できた可愛い孫。私たちは認められた。彼が僕らを助けてくれた。
Po půl rok svadva, letit do Japonsko s Radana a Ondřej. Já se moc bojn co rodiče řek mne.
Ale Ondrový Úsměv a chování bylo vyřešit všechny.  Roztomilý vnuk uzeral nový děda a babička. To znamená, rodina přijala nás. Ondřej užeral velky pomoc.


 オンドラは私のことをマヒトと呼んでいた。私が彼の父親になった当時、彼は6歳だった。当然、彼は誰が父親なのかはわかっていた。だから、私は、お前には2人の父親がいる。それは素敵なことだと思うよ、と伝えた。いや、実のところ、私自身不安だったのかもしれない。突然できたアジアからの父親? だから、マヒトが間違っていると思うのなら、お父さんに聞いてみればいいよ、なんて言っていた。
 Ondra volat mne ''Mahito'', kdyby já bylo jeho otec. Vek je 6let. Ano, on rozmín kdo je
praví táta. Proto Já řek ''Ty mám dva otec. Je to hezky, žeojo''  Začátek, možná jsem divný otec od Japonsko..pro Ondra. ''Ondro, kdyby misliš jsem neni správně, prosím zeptej do tvoje tatínek'' Asi já neměl sebedůvěru.


 2年後。なんの前振りもなく彼は私に言った。「マヒト、明日から、お父さんって呼んでいい?」 突然の彼からのオファーだった。私は彼にクルッと背中を向けて言った。「もちろんだよ。ありがとう。」彼に私の目に溢れて来た涙を見せたくなかった。
Po dva roky. Najednou Ondra řekat mi '' Mahito? Můzu řek na tebe táta?''
Já bylo ichned otočit a pak řek ''Samozřejmine, a děkuju...''
Nechti ukazovat moje slzy. 今、30歳を過ぎた彼を見て感じる。なんでこんなに私に似ているのだろうかって。もちろん、血で争えないところもある。しかし、今更ながら、一緒に生活することの責任を感じる。彼は、私の息子である。
Ted někudy on užeral  skolo stjní chováni jako já. Vím on mám jení krev. Ale jsem moc stastný a cítím zodpovědnost.
Ano! On je moje synku.


Žádné komentáře:

Okomentovat

「チーン!」Či~n!

  日本に来るとまず最初に購入するものがある。 それは小さな電気の箱。トースターである。 1 日のスタートに欠かせない朝食のパンを焼く機械である。 Kdyby v Japonsko, první co koupit je jeden malý elektrický krabičk...