pátek 13. srpna 2021

「チーン!」Či~n!

 日本に来るとまず最初に購入するものがある。

それは小さな電気の箱。トースターである。

1日のスタートに欠かせない朝食のパンを焼く機械である。


Kdyby v Japonsko, první co koupit je jeden malý elektrický krabička.

To je toustovač trouba.

Je to nutní začátek za den snidaní.


父が乳製品の会社に勤めていたので、小さい頃から家族の朝食はパン食だった。

その当時、日本の家庭の朝食はご飯というところが一般的だったのだが、我が家のテーブルには食パン、チーズ、牛乳が並んでいた。


Moje otec bylo pracovat mlikový filma, proto naše rodinový snidaní je chleba to bylo.

Typické japonská snidaní je rýže, riba a misoprevka. Ale na naše stůl bylo chleba, 

sýr a mliko.機械は至ってシンプル。

ヒーターを選択し、


Stroj je jednoduchý. Vybrat ohřev.

タイマーを回してただ待つだけ。

Otáčet čas. Potom čekat.


この機械を私たちは「チン」と呼んでいる。

聞いてみてくださいこの音。


“Čin”  je naše název, proč ?

トースター自体には安いものから高級なものまでいろいろある。
私たちにはこの一番安くシンプルなもので十分。
特に細かな設定はできないけれど、それで十分。
このアナログ感に癒される。
まだちょっと眠い朝には最高だ

V japonsko, ted mužu koupit různe chleby. 

To znamená, toaster taky prodat od levní do moc luxus.

Je stačí nejlevnejsí. 

Nemuzu komplikovaní vaři, ale jedniní analog je moc přijemní.


 縦にポンと上がるトースターもいいけれど、この形だと、ほら、上にチーズを載せて焼くこともできるし、小さなオーブンとして食材を温めたりもできる便利なやつ。

 日本の食パンにはいろんな厚さがあるのでそれにだって余裕に対応。時々焼き過ぎてしまうこともあるけれど、それはそれで楽しいもの。


Vím existje (nebo tradiční ) vertikální toustvač.  

Ale takoví mini trouba je múžu dát sýr, nebo ohřád jiní jidlo.

                                いただきます!

                                       Dobrou chut !*"Dobrou chut" neni "Itadakimasu". 
   Japonec řek pro sebe "Itadakimasu" kdyby začiná jist.
   " Mešiagare" je stejná jeko "Dobrou chut" 
「チーン!」Či~n!

  日本に来るとまず最初に購入するものがある。 それは小さな電気の箱。トースターである。 1 日のスタートに欠かせない朝食のパンを焼く機械である。 Kdyby v Japonsko, první co koupit je jeden malý elektrický krabičk...