úterý 3. ledna 2017

チェコっとチェルト Čekotto Čert / ジェントルマン Džentlmen

私たちの街にはとても素敵なレストランがあった。その名はカヴァールナ・ポシュタ。
劇場の横に面した角にあり、私たち夫婦はよくそこを利用した。
To bylo krásná restaurace v naše město. Méno je Kavárna Pošta. 
                                               

ある寒い冬の日、晩御飯をそこで食べることにした。その当時は歩いてすぐのところに住んでいた。小雪が混じる街頭の下を歩いて入り口を入ると、寒さを遮るための厚い二重の毛布のようなカーテンをかいくぐる。そして、少し奥にあるワードローブで重くかさばるコートを預けるのだ。
Je den moc zmrzlí, jde na večeře s Radanko. Ten čas bidlím nedareko ten restaurace.
Deme spolu do restaurace a pod pouliční světla začiná padá snih. Odházet silní zástěra proč zima v vchod. A pak deme na šatna pro teský kabát.


私は、さっさと自分のものを脱いだのだが、ラダナはそこに立ち止まったままでフリーズしている。計画変更?違うレストランにでも行こうというのだろうか? 私が彼女を覗き込むと、振り返ったラダナは、怒ったやら情けないやら、複雑な表情を見せていた。私は、ますますわけがわからなくなった。
「あなたが私のコートを脱がせてくれるのをずっと待っていたのに!」
Jsme hned dolu kabát. Ale Radanko je jenom start a nic nedela jako frozen.
Ježiš, vimenit plán? Deme jená restaurace?  Koukat Radanko a ona koukunout mne jako
zlobit a zklamal, prostě já nepochopi výraz pro mne... Ano, Já nic nerozmela, co se stalo!


恥ずかしいかな、私の脳がその状況を理解して行動を起こすまでには随分と時間がかかったのだ。そう、私にはジェントルマンのかけらさえなかったのだ。
Bohužel to travalo hodine čas rozumin a uderal správne pro ona.
Nebylo ani trochu jako Džentlmen.


男と女。そう、欧州では基本的には平等な扱いだ。だが、レディーファーストは更に基本中の基本。男が女をエスコートすることや、レストランには先に入って招き入れる等々、数えだしたらキリがない。時にはそれは女を見下していると勘違いされることもある。
でも、それは違う。基本的には女性には礼を尽くすということだろうか。それは、男女平等とは似て非なるものだ。もちろん、私のファース・トレディーは、カミさんのラダナである。
Muž a žena. Dámy a Pánove. Ano, je to rovnost v Evropa. Ale přednost na dámy je první a základní. Tšeba, první jde muž vchod na restaurace... no, takový zdvořilost mám hodně. Někude vypadá, jako první je můž. Ale je to chyba. Základní je muž zkuste zdvořilost. To je jako rovnost ale jiní.
Ano, more first-lady je moje manželka Radanko.


とはいえ、私もこの歳になってもまだまだ。ジェントルマンへの道は遠い。
Ale uz jsem džentlmen?   ...Ne, je daleko cesta.Žádné komentáře:

Okomentovat

「チーン!」Či~n!

  日本に来るとまず最初に購入するものがある。 それは小さな電気の箱。トースターである。 1 日のスタートに欠かせない朝食のパンを焼く機械である。 Kdyby v Japonsko, první co koupit je jeden malý elektrický krabičk...